Radca prawny czy adwokat?

Napotykając problem natury prawniczej, wiele osób zastanawia się do kogo się z nim udać, aby otrzymać odpowiednią w nim pomoc. Czym różni się radca prawny od adwokata.

Jakie uprawnienia ma adwokat?

Adwokat to najwyższy stopień wśród zawodów prawniczych, a osoba, która go wykonuje, zajmuje się bezpośrednią i profesjonalną obsługą prawniczą. Adwokat oprócz ukończonych studiów ukończył z wynikiem pozytywnym 3-letnie studia aplikanckie, egzamin prawniczy, a ukoronowanie jego edukacji było złożenie przysięgi adwokackiej.

Adwokaci mają możliwość reprezentowania swoich klientów w sądach wszystkich instancji i są dopuszczeni do wszelkiego rodzaju spraw. Prowadzą własną działalność w ramach kancelarii adwokackiej. Adwokata musi przestrzegać zasad etyki zawodowej i jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej.

Radca prawny – w czym może nam pomóc?

W kwestii wykształcenia radca prawny pozostaje równy adwokatowi. Różnice pozostają w kwestii stosunku do pracy – radca może zostać zatrudniony, np. w zakładzie pracy – a także w kwestii reprezentacji klienta w roli obrońcy przy rozprawach karno-skarbowych i karnych – radca jest pozbawiony tej możliwości. Radca prawny może występować w imieniu klienta w sądzie w sprawach karnych jedynie, gdy jest nim osoba cywilna, oskarżyciel posiłkowy lub prywatny.