Tylko 8% firm jest przygotowanych na zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa

Tylko 8% firm w Polsce jest przygotowanych na zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa – wynika z badań Kantar przeprowadzonych na poczatku tego roku na zlecenie Volkswagen Financial Services. Sprawdzano w nim poziom świadomości małych i średnich przedsiębiorców i klientów indywidualnych w kontekście bezpieczeństwa w sieci. W badanej grupie znalazło się łącznie 800 osób/firm – klienci biznesowi oraz klienci indywidualni. Ankieta była prowadzona za pomocą wywiadu telefonicznego oraz internetowego.

Wnioski płynące z badania jednoznacznie wskazują, że kwestia cyberbezpieczeństwa i zabezpieczenia danych jest obszarem, który jest poważnie traktowany przez firmy. Wciąż jednak jest wiele zakresów i zadań, które wymagają poprawy i dopracowania. Świadczy o tym między innymi fakt, że ¾ firm w Polsce nie posiadało w 2019 roku dedykowanego budżetu na technologie dotyczące bezpieczeństwa. Głównym źródłem wiedzy na temat bezpieczeństwa informatycznego są dedykowane portale, fora internetowe, szkolenia online lub szkolenia organizowane przez firmy zewnętrzne.

Deklaracje dotyczące zabezpieczania danych składa ponad 50 % badanych spółek oraz jednoosobowych działalności gospodarczych. Ciekawym sygnałem dla nas jest fakt, że klienci częściej chcieliby korzystać z for internetowych w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Trzeba jednak pamiętać o zachowaniu odpowiednich procedur bezpieczeństwa, oraz o zasadzie ograniczonego zaufania w stosunku do materiałów, jakie mogą być publikowane w Internecie. Warto opierać się na opiniach ekspertów, osób które chociażby na takich forach są w pewien sposób zweryfikowane pod kątem merytoryki ich wypowiedzi czy też doświadczenia zawodowego jakie za nimi stoi – mówi Daria Pawęda, Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu i Obsługi Klienta w Volkswagen Bank.

Elementem, który może budzić niepokój jest procent badanych firm, które deklarują, że są w pełni przygotowane na każde zagrożenie bezpieczeństwa. Na tego typu ataki przygotowanych jest zaledwie 8% firm. Ponad 2/3 (67%) stosuje różnego rodzaju zabezpieczenia, ale wciąż doskonali się w tym obszarze.

Niestety aż 1/5 firm nie ma wystarczającej wiedzy i nie przywiązuje do tego wagi. Takie podejście z pewnością jest niepokojące i wymaga wzmożonej edukacji w zakresie bezpieczeństwa danych. Odpowiedni sposób przetwarzania danych, a co za tym idzie bezpieczeństwo klientów, powinno być traktowane priorytetowo w firmach. Jest to tym bardziej istotne, że 20% badanych JDG oraz spółek na pytanie, czy w minionym roku padło ofiarą ataku hackerskiego odpowiedziało twierdząco – ­analizuje Daria Pawęda, Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu i Obsługi Klienta w Volkswagen Bank.

Niemal połowa (45%) badanych i zaatakowanych w 2019 roku firm nie odczuła skutków takiego niepożądanego działania. 10% zaatakowanych firm utraciło lub doznało w ten sposób uszkodzenia przetwarzanych danych, a 6% musiało na pewien czas zaprzestać prowadzenia działalności. Warto podkreślić, że blisko 1/5 firm wśród największych zagrożeń bezpieczeństwa IT wymienia brak świadomości wśród swoich pracowników. 22% z kolei jako zagrożenie wskazuje dużą ilość nowoczesnych technologii oraz trudność w ich zabezpieczeniu.

W badanej grupie, w 50% przypadków, za bezpieczeństwo IT odpowiada dedykowany zespół. 1/3 firm zleca to zadanie na zewnątrz, natomiast 20% deklaruje, że w ich firmach nie ma osób, które zajmują się tym zagadnieniem. Co istotne, niemal 1/5 firm (19%) przeniosło dane do chmury utrzymywanej przez dostawcę zewnętrznego, 6% planuje to zrobić w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 73% nie ma takich planów. W badanym gronie zaledwie 17% firm jest ubezpieczone na wypadek ryzyka cybernetycznego.

Źródło: https://media.vwfs.pl/